» » سالن شهرداری نیم ور محلات

آدرس :
محلات - شهر نیم ور - انتهای بلوار خروجی - جنب سالن ورزشی