کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کرمانشاه تالار انتظار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 , 12 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 11 و 12 تیر 1397 در کرمانشاه تالار انتظار قیمت بلیط : 90000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...