کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 , 6 , 12 ,13 ,14 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000-160000] تومان

خرید اینترنتی : -

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 4 و 5 و 6 و 12 و 13 و 14 مرداد 1397 در تهران سالن میلاد نمایشگاه قیمت بلیط : سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...