کنسرت رضا شیری

خواننده: رضا شیری

محل برگزاری کنسرت: مرودشت سالن مهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا شیری ایمیل خود را وارد کنید

رضا شیری

کنسرت رضا شیری 14 تیر 1397 در مرودشت در سالن مهر قیمت بلیط : 50000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...