کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: دامغان سالن مدیریت بحران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 11 تیر 1397 در دامغان سالن مدیریت بحران قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...