کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 21 تیر 1397 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 120000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...