خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 12 تیر ماه 1397 در رشت تالار گلستان قیمت بلیط : 100000 - 60000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...