کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 , 14 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 13 و 14 تیر 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 150000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...