کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: رفسنجان سالن میثاق

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 20 تیر 1397 در رفسنجان سالن میثاق قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...