کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 14 و 15 تیر 1397 در اصفهان سالن سیتی سنتر قیمت بلیط : 85000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...