کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 14 و 15 تیر 1397 در گرگان تالار فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 95000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...