کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: مهاباد تالار وحـدت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 5 مرداد 1397 در مهاباد تالار وحدت قیمت بلیط : 120000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...