کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: چالوس سینما جهان نما

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 8 تیر 1397 در چالوس سالن سینما جهان نما قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...