کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 6 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 5 و 6 تیر 1397 در شیراز تالار حافظ قیمت بلیط : 100000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...