» » تالار رازاوه بوکان

آدرس :
بوکان - ابتدای جاده تفریحی کوسه - تالار رازاوه