کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 21 تیر 1397 در بندرعباس تالار شهید آوینی قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...