کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 , 8 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 7 و 8 تیر 1397 در اردبیل سالن فدک قیمت بلیط : 120000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...