کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن رسول حسینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 13 تیر 1397 در ساری سالن رسول حسینی قیمت بلیط : 110000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...