خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: ماکو سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 5 تیر 1397 در ماکو سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 60000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...