کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن مجلل

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام و حافظ ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام و حافظ ناظری

کنسرت شهرام و حافظ ناظری 10 تیر 1397 در ارومیه سالن مجلل قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...