کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 , 20 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 19 و 20 تیر 1397 در ارومیه سالن دریا قیمت بلیط : 140000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...