کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: سرعین سالن صدف

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 , 26 ] خرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 25 و 26 خرداد 1397 در سرعین سالن صدف قیمت بلیط : 100000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...