کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: ملایر سالن فرهنگیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 , 13 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [75000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.kasitconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 12 و 13 تیر 1397 در ملایر سالن فرهنگیان قیمت بلیط : 75000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.kasitconcert.com ...