کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن کارگران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 2 تیر 1397 در خرم آباد سالن کارگران قیمت بلیط : 100000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...