کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: قزوین سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 23 تیر 1397 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...