کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] خرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 27 خرداد 1397 در منطقه آزاد انزلی قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...