خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی یراحی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی یراحی

کنسرت مهدی یراحی 1 و 2 تیر 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...