کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: مهاباد تالار وحـدت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 13 تیر 1397 در مهاباد تالار وحـدت قیمت بلیط : 120000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...