کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 5 تیر 1397 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...