خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 27 تیر 1397 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 150000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...