کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] خرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 27 خرداد 1397 اردبیل سالن فدک قیمت بلیط : 110000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...