خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام شکوهی ایمیل خود را وارد کنید

شهرام شکوهی

کنسرت شهرام شکوهی 25 مرداد 1397 در تهران سالن وزارت کشور قیمت بلیط : 60000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...