کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: چالوس سینما جهان نما

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] خرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 24 خرداد 1397 در چالوس سالن سینما جهان نما قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...