کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] خرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های عماد طالب زاده ایمیل خود را وارد کنید

عماد طالب زاده

کنسرت عماد طالب زاده 26 خرداد 1397 در رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 90000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...