کنسرت ایلیاس یالچینتاش

خواننده: ایلیاس یالچینتاش

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 , 13 , 14 , 15 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [200000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایلیاس یالچینتاش ایمیل خود را وارد کنید

ایلیاس یالچینتاش

کنسرت ایلیاس یالچینتاش 12 و 13 و 14 و 15 تیر 1397 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 200000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...