خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] خرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.belitbox.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 31 خرداد 1397 در بوشهر سالن سینما آوینی قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.belitbox.com ...