کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 24 اردیبهشت 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 130000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...