کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن سینما هلـال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 24 اردیبهشت 1397 در زاهدان سالن سینما هلـال قیمت بلیط : 80000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...