کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان

خواننده: کیهان کلهر و اردال ارزنجان

محل برگزاری کنسرت: رشت مجتمع خاتم الانبیا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 , 19 , 20 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کیهان کلهر و اردال ارزنجان ایمیل خود را وارد کنید

کیهان کلهر و اردال ارزنجان

بداهه نوازی استاد کیهان کلهر و اردال ارزنجان 18 و 19 و 20 اردیبهشت 1397 در رشت مجتمع خاتم الانبیا قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...