کنسرت ریچارد کلایدرمن

خواننده: ریچارد کلایدرمن

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 ] تیر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [300000 - 100000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ریچارد کلایدرمن ایمیل خود را وارد کنید

ریچارد کلایدرمن

کنسرت ریچارد کلایدرمن 31 خرداد و 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 تیر 1397 در تهران سالن وزارت کشور قیمت بلیط : 300000 - 100000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...