» » سالن ورزشی خمینی تاکستان

سالن ورزشی خمینی تاکستان  [محل برگزاری کنسرت ها / قزوین]


آدرس :
تاکستان - کمربندی تاکستان - روبروی خیابان دخانیات - سالن ورزشی امام خمینی