» » سالن یادگار امام شازند

آدرس :
شازند - خیابان شهدا - خیابان آموزش و پروش - سالن یادگار امام