خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: شازند سالن یادگار امام

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 24 اردیبهشت 1397 در شازند سالن یادگار امام قیمت بلیط : 50000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...