کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 19 اردیبهشت 1397 در شاهرود سالن ذوب آهن قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...