کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.bilital.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 19 اردیبهشت 97 در تبریز سالن پتروشیمی قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.bilital.com ...