خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: بروجرد سالن دکتر زرین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.kasitconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 22 اردیبهشت 1397 در بروجرد سالن دکتر زرین قیمت بلیط : 90000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.kasitconcert.com ...