کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کردکوی سالن امام علی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 18 اردیبهشت 1397 در کردکوی سالن امام علی قیمت بلیط : 85000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...