کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن کوثر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 23 اردیبهشت 1397 در اصفهان سالن مجلل کوثر قیمت بلیط : 85000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...