کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 , 21 , 22 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 20 و 21 و 22 اردیبهشت 1397 در اراک مجتمع ستارگان قیمت بلیط : 90000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...