خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: بندر ماهشهر سالن دریـا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.9891.ir

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 21 اردیبهشت 1397 در ماهشهر سالن سینما دریا قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.9891.ir ...